Techniczny podręcznik referencyjny, ogólne Canon Elura60

Techniczny podręcznik referencyjny Canon Elura60 jest profesjonalnym narzędziem, które oferuje szczegółowe informacje na temat tego sprzętu. Podręcznik zawiera informacje na temat wszystkich funkcji i opcji oferowanych przez aparat, w tym opis obiektywu, tryb zdjęć, funkcje wideo i wiele innych. Podręcznik zawiera także informacje na temat konserwacji i naprawy, a także instrukcje dotyczące użytkowania i działania. Podręcznik jest użyteczny dla wszystkich użytkowników aparatu, zarówno początkujących, jak i zaawansowanych. Jest to idealne narzędzie do poznawania funkcji aparatu i dokonywania skutecznych i dokładnych napraw.

Ostatnia aktualizacja: Techniczny podręcznik referencyjny, ogólne Canon Elura60

Przejdź do treści

Dodatek do instrukcji
00809-0200-2410, wersja AB
Styczeń 2022
Piasta zbiornika Rosemount™ 2410

Instrukcja aktualizacji dla magistrali głównej i magistrali dodatkowej

OSTRZEŻENIE
Niezastosowanie się do tych wskazówek dotyczących instalacji może spowodować śmierć lub poważne obrażenia.

 • Upewnij się, że tylko wykwalifikowany personel wykona instalację.
 • Używaj sprzętu tylko w sposób określony w niniejszej instrukcji. Niezastosowanie się do tego może osłabić ochronę zapewnianą przez sprzęt.
  Eksplozje mogą spowodować śmierć lub poważne obrażenia.
 • Sprawdź, czy środowisko pracy urządzenia jest zgodne z odpowiednimi certyfikatami lokalizacji niebezpiecznych.
 • Aby zapobiec zapłonowi łatwopalnych lub palnych atmosfer, odłącz zasilanie przed serwisowaniem.
  Porażenie prądem może spowodować śmierć lub poważne obrażenia.
 • Zachowaj szczególną ostrożność podczas kontaktu z przewodami i zaciskami.
 • Upewnij się, że zasilanie sieciowe urządzenia jest wyłączone, a linie do wszelkich innych zewnętrznych źródeł zasilania są odłączone lub nie są zasilane podczas okablowania urządzenia.

OSTRZEŻENIE
Każda wymiana nierozpoznanych części może zagrozić bezpieczeństwu. Naprawa (np. wymiana części) może również zagrażać bezpieczeństwu i jest niedopuszczalna w żadnych okolicznościach. Nieautoryzowane zmiany w produkcie są surowo zabronione, ponieważ mogą w niezamierzony i nieprzewidywalny sposób zmienić działanie i zagrozić bezpieczeństwu. Nieautoryzowane zmiany, które zakłócają integralność spoin lub kołnierzy, takie jak wykonywanie dodatkowych perforacji, zagrażają integralności i bezpieczeństwu produktu. Oceny i certyfikaty sprzętu tracą ważność w przypadku produktów, które zostały uszkodzone lub zmodyfikowane bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Emerson. Dalsze użytkowanie produktu, który został uszkodzony lub zmodyfikowany bez pisemnej zgody, odbywa się na wyłączne ryzyko i koszt klienta.

Wprowadzenie

Niniejsza instrukcja opisuje, jak zmodernizować główną/dodatkową magistralę polową w istniejącej koncentratorze zbiorników Rosemount 2410.
Uwagi
Aktualizacja musi być udokumentowana. Obejmuje to podanie numeru seryjnego urządzenia, daty uaktualnienia, typu uaktualnienia oraz nazwiska osoby wykonującej uaktualnienie.

Zestaw do aktualizacji

Zestaw modyfikacyjny składa się z następujących części:

 • Śruba M3x6
 • Tabliczka do etykiety głównej
 • Etykieta główna i części zamiennej
 • Płyta modemu PCM (jeśli dotyczy)
 • Kod startowy (jeśli dotyczy)

Procedura instalacji

Podczas modernizacji piasty zbiornika 2410 należy przestrzegać lokalnych przepisów bezpieczeństwa podczas pracy ze sprzętem elektrycznym w niebezpiecznych lokalizacjach.
Zawsze upewnij się, że masz niezbędne pozwolenia na budowę przed rozpoczęciem jakiejkolwiek pracy w niebezpiecznych lokalizacjach. Jeśli nie masz pewności, skonsultuj się z lokalnym personelem na miejscu.

Procedura aktualizacji

Procedura

 1. Wyłącz urządzenie w źródle zasilania.
 2. Odłącz całe okablowanie.
 3. W razie potrzeby przenieś głowicę urządzenia w bezpieczne, bezpieczne miejsce.
  OSTRZEŻENIE
  Przenieś głowicę nadajnika w odpowiednie miejsce do prac konserwacyjnych i kontynuuj wymianę i upewnij się, że przestrzegasz odpowiednich procedur ochronnych, aby uniknąć uszkodzeń spowodowanych wyładowaniami elektrostatycznymi (ESD).
 4. Zdejmij pokrywę z nadajnika.
 5. Zdejmij pokrywę wyświetlacza, naciskając dwa plastikowe klipsy do góry. plus/wp-content/uploads/2022/08/EMERSON-Rosemount-2410-Tank-Hub-procedure-1. png" alt="Piasta zbiornika EMERSON Rosemount 2410 - procedura 1" width="477" height="397" ezimgfmt="rs rscb1 src ng ngcb1" data-ezsrc="https://manuals. png"/>
 6. Odłącz kable od płyty głównej. plus/wp-content/uploads/2022/08/EMERSON-Rosemount-2410-Tank-Hub-Disconnect. png" alt="Piasta zbiornika EMERSON Rosemount 2410 — odłączanie" width="462" height="385" ezimgfmt="rs rscb1 src ng ngcb1" data-ezsrc="https://manuals. png"/>
 7. Wykręć wszystkie 6 śrub mocujących plastikowy uchwyt wewnątrz obudowy. plus/wp-content/uploads/2022/08/EMERSON-Rosemount-2410-Tank-Hub-Remove. png" alt="Piasta zbiornika EMERSON Rosemount 2410 — wymontuj" width="429" height="356" ezimgfmt="rs rscb1 src ng ngcb1" data-ezsrc="https://manuals. png"/>
 8. Wyjmij plastikowy uchwyt z obudowy. plus/wp-content/uploads/2022/08/EMERSON-Rosemount-2410-Tank-Hub-housing. png" alt="Piasta zbiornika EMERSON Rosemount 2410 - obudowa" width="644" height="422" data-ezsrcset="https://manuals. png 736w, https://manuals. plus/wp-content/uploads/2022/08/EMERSON-Rosemount-2410-Tank-Hub-housing-550x360. png 550w" sizes="(max-width: 644px) 100vw, 644px" ezimgfmt="rs rscb1 src ng ngcb1 srcset" data-ezsrc="https://manuals. png 550w"/>
 9. Naciśnij plastikowe klipsy, aby odłączyć elektronikę. Odłącz i wyjmij pakiet elektroniki z plastikowego uchwytu. plus/wp-content/uploads/2022/08/EMERSON-Rosemount-2410-Tank-Hub-detach. png" alt="Piasta zbiornika EMERSON Rosemount 2410 - odłączanie" width="550" height="382" data-ezsrcset="https://manuals. png 695w, https://manuals. plus/wp-content/uploads/2022/08/EMERSON-Rosemount-2410-Tank-Hub-detach-550x382. png 550w" sizes="(max-width: 550px) 100vw, 550px" ezimgfmt="rs rscb1 src ng ngcb1 srcset" data-ezsrc="https://manuals. png 550w"/>
 10. Usuń płytkę, która utrzymuje zasilacz na miejscu. Umożliwi to łatwy dostęp do głównej i pomocniczej tablicy magistrali. plus/wp-content/uploads/2022/08/EMERSON-Rosemount-2410-Tank-Hub-primary. png" alt="Piasta zbiornika EMERSON Rosemount 2410 — podstawowa" width="618" height="489" data-ezsrcset="https://manuals. png 731w, https://manuals. plus/wp-content/uploads/2022/08/EMERSON-Rosemount-2410-Tank-Hub-primary-550x435. png 550w" sizes="(max-width: 618px) 100vw, 618px" ezimgfmt="rs rscb1 src ng ngcb1 srcset" data-ezsrc="https://manuals. png 550w"/>
 11. Wymień główną lub pomocniczą kartę magistrali w zależności od żądanej konfiguracji. Dodaj lub wymień płytę główną/dodatkową w zależności od żądanej konfiguracji. plus/wp-content/uploads/2022/08/EMERSON-Rosemount-2410-Tank-Hub-configuration. png" alt="Piasta zbiornika EMERSON Rosemount 2410 — konfiguracja" width="536" height="446" data-ezsrcset="https://manuals. png 643w, https://manuals. plus/wp-content/uploads/2022/08/EMERSON-Rosemount-2410-Tank-Hub-configuration-550x458. png 550w" sizes="(max-width: 536px) 100vw, 536px" ezimgfmt="rs rscb1 src ng ngcb1 srcset" data-ezsrc="https://manuals. png 550w"/>A. Autobus podstawowy
  B. Dodatkowy autobus
 12. Jeśli karta IS jest zamontowana po stronie pierwotnej, upewnij się, że kabel połączeniowy jest umieszczony pod płytą magistrali pomocniczej, jeśli taka karta jest obecna. plus/wp-content/uploads/2022/08/EMERSON-Rosemount-2410-Tank-Hub-placed. png" alt="Piasta zbiornika EMERSON Rosemount 2410 - umieszczona" width="364" height="440" ezimgfmt="rs rscb1 src ng ngcb1" data-ezsrc="https://manuals. png"/>
 13. Przymocuj płytę zasilacza z powrotem do płyty głównej i upewnij się, że wszystkie płyty są wyrównane i prawidłowo opierają się o wspornik płyty. plus/wp-content/uploads/2022/08/EMERSON-Rosemount-2410-Tank-Hub-power. png" alt="Piasta zbiornika EMERSON Rosemount 2410 - moc" width="558" height="474" data-ezsrcset="https://manuals. png 673w, https://manuals. plus/wp-content/uploads/2022/08/EMERSON-Rosemount-2410-Tank-Hub-power-550x467. png 550w" sizes="(max-width: 558px) 100vw, 558px" ezimgfmt="rs rscb1 src ng ngcb1 srcset" data-ezsrc="https://manuals. png 550w"/>
 14. Wsuń deski w rowki uchwytu; upewnij się, że radiator jest odpowiednio dopasowany do dolnej części uchwytu. plus/wp-content/uploads/2022/08/EMERSON-Rosemount-2410-Tank-Hub-grooves. png" alt="Piasta zbiornika EMERSON Rosemount 2410 — rowki" width="570" height="405" data-ezsrcset="https://manuals. png 701w, https://manuals. plus/wp-content/uploads/2022/08/EMERSON-Rosemount-2410-Tank-Hub-grooves-550x391. png 550w" sizes="(max-width: 570px) 100vw, 570px" ezimgfmt="rs rscb1 src ng ngcb1 srcset" data-ezsrc="https://manuals. png 550w"/>
 15. Dociśnij obie części do końca, aż uchwyt zatrzaśnie się na swoim miejscu, a płyty będą widoczne w otworach inspekcyjnych. plus/wp-content/uploads/2022/08/EMERSON-Rosemount-2410-Tank-Hub-inspection. png" alt="Piasta zbiornika EMERSON Rosemount 2410 - inspekcja" width="466" height="441" data-ezsrcset="https://manuals. png 624w, https://manuals. plus/wp-content/uploads/2022/08/EMERSON-Rosemount-2410-Tank-Hub-inspection-550x520. png 550w" sizes="(max-width: 466px) 100vw, 466px" ezimgfmt="rs rscb1 src ng ngcb1 srcset" data-ezsrc="https://manuals. png 550w"/>
 16. Umieść pakiet elektroniki z powrotem w obudowie i zabezpiecz go śrubami.
 17. Podłącz wszystkie kable z powrotem do płyty głównej, jeśli ma to zastosowanie. plus/wp-content/uploads/2022/08/EMERSON-Rosemount-2410-Tank-Hub-Connect. png" alt="Piasta zbiornika EMERSON Rosemount 2410 — Connect" width="561" height="459" data-ezsrcset="https://manuals. png 679w, https://manuals. plus/wp-content/uploads/2022/08/EMERSON-Rosemount-2410-Tank-Hub-Connect-550x450. png 550w" sizes="(max-width: 561px) 100vw, 561px" ezimgfmt="rs rscb1 src ng ngcb1 srcset" data-ezsrc="https://manuals. png 550w"/>
 18. Upewnij się, że kable nie są wepchnięte w przestrzeń obok komponentu iskrobezpiecznego (jeśli jest), okablowanie może w przeciwnym razie pogorszyć samoistne bezpieczeństwo płytki. plus/wp-content/uploads/2022/08/EMERSON-Rosemount-2410-Tank-Hub-Arrange. png" alt="Piasta zbiornika EMERSON Rosemount 2410 — rozmieszczenie" width="488" height="368" ezimgfmt="rs rscb1 src ng ngcb1" data-ezsrc="https://manuals. png"/>
 19. Ułóż kable tak, aby nie mogły zostać uszkodzone przez gwinty podczas montażu pokrywy obudowy.
 20.  Zatrzaśnij pokrywę wyświetlacza lub pokrywę wyświetlacza etykiet (w zależności od wersji).
 21. Sprawdź pierścień uszczelniający na pokrywie obudowy, upewnij się, że nie jest uszkodzony, a jeśli jest suchy, posmaruj pierścień uszczelniający i gwinty. Uszkodzony O-ring należy wymienić na nowy.
 22. Dokręć pokrywę.
 23. Usuń starą tabliczkę z etykietą i zastąp ją nową. plus/wp-content/uploads/2022/08/EMERSON-Rosemount-2410-Tank-Hub-Remove-1. png" alt="Piasta zbiornika EMERSON Rosemount 2410 — wymontuj 1" width="508" height="439" data-ezsrcset="https://manuals. png 667w, https://manuals. plus/wp-content/uploads/2022/08/EMERSON-Rosemount-2410-Tank-Hub-Remove-1-550x475. png 550w" sizes="(max-width: 508px) 100vw, 508px" ezimgfmt="rs rscb1 src ng ngcb1 srcset" data-ezsrc="https://manuals. png 550w"/>
 24. Nałóż nową etykietę główną na płytkę.
 25. Podłącz urządzenie i włącz je, jeśli wyświetlacz jest obecny, upewnij się, że urządzenie działa prawidłowo. Gdy nie ma wyświetlacza, skontaktuj się ze sterownią i sprawdź, czy urządzenie jest ponownie online.
 26. Jeśli kod startowy jest dołączony do uaktualnienia, należy go wprowadzić przed osiągnięciem pełnej funkcjonalności.
 27. Uruchom płytę WinSetup, znajdź zaktualizowane urządzenie 2410, kliknij je prawym przyciskiem myszy i wybierz właściwości. W zakładce Zaawansowane wybierz przycisk Aktualizuj urządzenie.
 28. Wprowadź kod startowy określony w informacjach dostarczonych z aktualizacją. Wybierz OK i Zastosuj, aby zamknąć okno właściwości.
 29. Twoje urządzenie 2410 zostało uaktualnione. Może zaistnieć potrzeba wprowadzenia dodatkowych zmian w konfiguracji w zależności od typu uaktualnienia. Zobacz koncentrator zbiornika Rosemount 2410 Instrukcja obsługi więcej szczegółów.

Dodatek do instrukcji
00809-0200-2410
Styczeń 2022
Piasta zbiornika Rosemount 2410
00809-0200-2410

Wersja AB 2022
Aby uzyskać więcej informacji: www. com
© 2022 Emerson. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Warunki sprzedaży firmy Emerson są dostępne na żądanie. Logo Emerson jest znakiem towarowym i usługowym firmy Emerson Electric Co. Rosemount jest znakiem jednej z firm należących do rodziny Emerson. Wszystkie inne znaki są własnością ich odpowiednich właścicieli.

Dokumenty / Zasoby

Na tej stronie możesz kompletnie za darmo pobrać Instrukcja instalacji i użytkowania Emerson Basic Rack PDU - NetSure RDB Series.
PDF Instrukcja instalacji i użytkowania ma 22 stron, a jego rozmiar to 2. 18 Mb.
Przeczytaj online Zasilanie DC Emerson Basic Rack PDU - NetSure RDB Series Instrukcja instalacji i użytkowania

Pobierz plik PDF "Emerson Basic Rack PDU - NetSure RDB Series Instrukcja instalacji i użytkowania" (2. 18 Mb)Popularność:703 wyświetleniaPrzelicz strony:22 stronyTyp pliku:PDFRozmiar pliku:2. 18 Mb

Inne instrukcje Emerson Basic Rack PDU - NetSure RDB Series

Inne instrukcje Emerson Zasilanie DC

Inne instrukcje Emerson

Jeśli nie masz technicznej możliwości pobrania Instrukcja instalacji i użytkowania dla Emerson Basic Rack PDU - NetSure RDB Series
możesz przeczytaj bezpośrednio na naszej stronie lub
Pobierz Emerson Basic Rack PDU - NetSure RDB Series Instrukcja instalacji i użytkowania

 • 1
 • 2
 • 3
 • ...
 • 22

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • Inne instrukcje Emerson Basic Rack PDU - NetSure RDB Series

 • Emerson Basic Rack PDU - NetSure RDB Series Karta Danych

  Popularność:

  649 wyświetlenia

  Przelicz strony:

  4 strony

  Typ pliku:

  PDF

  Rozmiar pliku:

  1. 2 Mb

  Pobierz (PDF 1. 2 Mb) Przeczytaj online (4 strony)

 • Emerson Basic Rack PDU - NetSure RDB Series Broszura

  842 wyświetlenia

  52 strony

  6. 32 Mb

  Pobierz (PDF 6. 32 Mb) Przeczytaj online (52 strony)

  Inne instrukcje Emerson Zasilanie DC

  Emerson NetSure 211 Series Broszury I Arkusze Danych

  0 wyświetlenia

  2 strony

  771 Kb

  Pobierz (PDF 771 Kb) Przeczytaj online (2 strony)

  Emerson NetSure 722 Bulk Output Power System Broszury I Arkusze Danych

  42 strony

  9. 07 Mb

  Pobierz (PDF 9. 07 Mb) Przeczytaj online (42 strony)

  Emerson NetSure 802 DC Power System Przewodnik Stosowania

  220 strony

  17. 11 Mb

  Pobierz (PDF 17. 11 Mb) Przeczytaj online (220 strony)

  Emerson NetSure 211 Series Przewodniki zamawiania

  105 strony

  9. 67 Mb

  Pobierz (PDF 9. 67 Mb) Przeczytaj online (105 strony)

  98 strony

  18. 82 Mb

  Pobierz (PDF 18. 82 Mb) Przeczytaj online (98 strony)

  Emerson NetSure 801 DC Power System Broszury I Arkusze Danych

  8 strony

  1. 29 Mb

  Pobierz (PDF 1. 29 Mb) Przeczytaj online (8 strony)

  837 Kb

  Pobierz (PDF 837 Kb) Przeczytaj online (2 strony)

  7 strony

  128 Kb

  Pobierz (PDF 128 Kb) Przeczytaj online (7 strony)

  2. 38 Mb

  Pobierz (PDF 2. 38 Mb) Przeczytaj online (2 strony)

  166 strony

  5. 91 Mb

  Pobierz (PDF 5. 91 Mb) Przeczytaj online (166 strony)

  Inne instrukcje Emerson

  Emerson Telefon IP Liebert iCOM Instrukcja Użytkownika

  196 strony

  3. 57 Mb

  Pobierz (PDF 3. 57 Mb) Przeczytaj online (196 strony)

  Emerson Zasilanie 7000 Series Instrukcja Użytkownika

  10 strony

  1. 68 Mb

  Pobierz (PDF 1. 68 Mb) Przeczytaj online (10 strony)

  Emerson Zasilanie Liebert NX UPS 40-200kVA, 480V, 60Hz Instrukcja Użytkownika

  132 strony

  9. 73 Mb

  Pobierz (PDF 9. 73 Mb) Przeczytaj online (132 strony)

  Emerson Zasilanie SERIES 600T Instrukcja Użytkownika

  168 strony

  9. 47 Mb

  Pobierz (PDF 9. 47 Mb) Przeczytaj online (168 strony)

  Emerson Pompa Grzewcza 1F95-1280 Instrukcja Użytkownika

  196 Kb

  Pobierz (PDF 196 Kb) Przeczytaj online (2 strony)

  Emerson Termostaty 1F80-0471 Instrukcja Użytkownika

  159 Kb

  Pobierz (PDF 159 Kb) Przeczytaj online (2 strony)

  Emerson Zamrażarka E2 Instrukcja Użytkownika

  283 strony

  10. 89 Mb

  Pobierz (PDF 10. 89 Mb) Przeczytaj online (283 strony)

  Emerson Zegar EE542-1Z Instrukcja Użytkownika

  24 strony

  358 Kb

  Pobierz (PDF 358 Kb) Przeczytaj online (24 strony)

  Emerson Satelitarny Samochodowy System TV 1HDEZ-1521 Instrukcja Użytkownika

  32 strony

  2. 06 Mb

  Pobierz (PDF 2. 06 Mb) Przeczytaj online (32 strony)

  Emerson Poza roślin NetReach CoolPed 3. 0 Podręcznik Instalacji

  20 strony

  1. pl/product/emerson/outside-plant/netreach-coolped-3-0/installation-manual/">Pobierz (PDF 1. pl/product/emerson/outside-plant/netreach-coolped-3-0/installation-manual/read/">Przeczytaj online (20 strony)

  Techniczny podręcznik referencyjny, ogólne Canon Elura60

  Bezpośredni link do pobrania Techniczny podręcznik referencyjny, ogólne Canon Elura60

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Techniczny podręcznik referencyjny, ogólne Canon Elura60