Podręcznik z informacjami o użytkowaniu Epson Powerlite 955w

Podręcznik z informacjami o użytkowaniu Epson Powerlite 955w jest idealnym narzędziem dla wszystkich, którzy chcą używać tego projektora. Zawiera ona szczegółowe informacje na temat funkcji projektora, takich jak konfiguracja, wyświetlanie, ustawienia obrazu i dźwięku oraz inne informacje techniczne. Podręcznik zawiera także przydatne wskazówki dotyczące bezpiecznego użytkowania projektora, aby zapewnić maksymalny komfort i bezpieczeństwo podczas jego użytkowania. Ponadto podręcznik zawiera wszystkie niezbędne informacje dotyczące wymiany części i konserwacji projektora. Podręcznik jest niezwykle przydatnym narzędziem dla tych, którzy chcą w pełni korzystać z możliwości swojego projektora.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik z informacjami o użytkowaniu Epson Powerlite 955w

Drogi Użytkowniku,

klikając przycisk „AKCEPTUJĘ”  zgadzasz się, aby serwis Ceneo. pl sp z. o. i jego Zaufani Partnerzy przetwarzali Twoje dane osobowe zapisywane w plikach cookies lub za pomocą podobnej technologii w celach marketingowych (w tym poprzez profilowanie i analizowanie) podmiotów innych niż Ceneo. pl, obejmujących w szczególności wyświetlanie spersonalizowanych reklam w serwisie Ceneo. pl.

Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wycofanie zgody nie zabrania serwisowi Ceneo. pl przetwarzania dotychczas zebranych danych.

Wyrażając zgodę, otrzymasz reklamy produktów, które są dopasowane do Twoich potrzeb. Sprawdź Zaufanych Partnerów Ceneo. pl. Pamiętaj, że oni również mogą korzystać ze swoich zaufanych podwykonawców.Informujemy także, że korzystając z serwisu Ceneo. pl, wyrażasz zgodę na przechowywanie w Twoim urządzeniu plików cookies lub stosowanie innych podobnych technologii oraz na wykorzystywanie ich do dopasowywania treści marketingowych i reklam, o ile pozwala na to konfiguracja Twojej przeglądarki. Jeżeli nie zmienisz ustawień Twojej przeglądarki, cookies będą zapisywane w pamięci Twojego urządzenia. Więcej w Polityce Plików Cookies.Więcej o przetwarzaniu danych osobowych przez Ceneo. pl, w tym o przysługujących Ci uprawnieniach, znajdziesz tutaj.Więcej o plikach cookies, w tym o sposobie wycofania zgody, znajdziesz tutaj.Pamiętaj, że klikając przycisk „Nie zgadzam się” nie zmniejszasz liczby wyświetlanych reklam, oznacza to tylko, że ich zawartość nie będzie dostosowana do Twoich zainteresowań.

Nie zgadzam się

Zaleca się rozwiązywanie problemów dotyczących drukarki dwuetapowo: najpierw należy zdiagnozować problem, a następnie zastosować prawdopodobne rozwiązania, aż problem zostanie rozwiązany.

Informacje niezbędne do rozpoznania i rozwiązywania najczęściej występujących problemów można uzyskać w trybie online, w panelu sterowania, w monitorze stanu lub po przeprowadzenia testu działania drukarki. Zob. odpowiednie rozdziały poniżej.

W przypadku wystąpienia określonego problemu związanego z jakością wydruku, problemu z wydrukiem niezwiązanego z jakością wydruku, problemu z podawaniem papieru lub jeśli drukarka w ogóle nie drukuje, należy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi w odpowiednim rozdziale.

Do rozwiązania problemu konieczne może być anulowanie drukowania.

Wskaźniki błędów

Wiele typowych problemów można rozpoznać na podstawie stanu kontrolek drukarki. Jeśli drukarka przestała działać, a kontrolki nadal świecą lub migają, należy zdiagnozować problem na podstawie poniższej tabeli, a następnie postąpić zgodnie z zalecanymi procedurami.

Kontrolki

Problem i rozwiązanie

Koniec papieru

Nie włożono papieru.

Umieścić papier w podajniku arkuszy, a następnie nacisnąć przycisk zatrzymania/konserwacji . Drukarka wznowi drukowanie, a kontrolka zgaśnie.

Błąd wielokrotnego podawania

Podczas drukowania dwustronnego drukarka pobiera więcej niż jeden arkusz naraz.

Załadować papier do podajnika arkuszy i nacisnąć przycisk zatrzymania/konserwacji w celu wznowienia drukowania.

Zacięcie papieru

Papier zaciął się w drukarce.

Zob. Zacięcie papieru

Brak tuszu

W jednym z pojemników skończył się tusz lub pojemnik nie został zainstalowany.

Wymienić pojemnik z tuszem na nowy. Jeśli po wymianie pojemnika kontrolka nadal świeci, może to oznaczać, że pojemnik nie został zainstalowany poprawnie. Ponownie zainstalować pojemnik, upewniając się, że umieszczony został na swoim miejscu.
Wymiana pustego pojemnika

Nieprawidłowy pojemnik

Obecnie zainstalowany pojemnik z tuszem nie może być używany w tej drukarce.

Należy go zastąpić odpowiednim pojemnikiem z tuszem. com/onlineguides/pl/s22/html/ink_5. htm#S-00800-00500">Wymiana pojemnika z tuszem przed jego wyczerpaniem

Nieprawidłowo zainstalowany pojemnik z tuszem

Pojemnik nie został prawidłowo zainstalowany.

Ponownie włożyć pojemnik z tuszem. com/onlineguides/pl/s22/html/trble_6. htm#S-01200-00900-00400">Po wymianie pojemnika kontrolka błędu świeci stale lub miga

Mało tuszu

Tusz w pojemniku jest prawie wyczerpany.

Pozyskać nowy pojemnik z tuszem. Sprawdzić stan pojemników z tuszem w celu określenia, w którym pojemniku tusz jest prawie wyczerpany. com/onlineguides/pl/s22/html/ink_1. htm#S-00800-00100">Sprawdzanie statusu pojemnika z tuszem

Konserwacja

Sączki atramentu drukarki są całkowicie wyeksploatowane.

Skontaktować się z pomocą techniczną firmy Epson, aby wymienić sączki atramentu.

Nieznany błąd drukarki

Wystąpił nieznany błąd drukarki.

Wyłączyć drukarkę. Następnie wyjąć zacięty papier. htm#S-01200-00800-00300">Zacięcie papieru

Ponownie włączyć drukarkę. Jeżeli błąd nie zostanie usunięty, należy skontaktować się z pomocą techniczną firmy Epson.

: włączone, : wyłączone, : miga powoli, : miga szybko

Monitor stanu

W przypadku wystąpienia problemu podczas drukowania w oknie monitora stanu zostanie wyświetlony komunikat o błędzie.

Jeśli konieczna jest wymiana pojemnika z tuszem, w oknie tym należy nacisnąć przycisk How To (Jak), a monitor stanu przeprowadzi użytkownika krok po kroku przez procedurę wymiany pojemnika.

Sposób potwierdzania stanu poszczególnych pojemników z tuszem opisano w następujących rozdziałach:
Korzystanie z programu EPSON Status Monitor 3
W systemie EPSON Status Monitor

W przypadku pojawienia się komunikatu o kończącej się żywotności sączków atramentu należy skontaktować się z pomocą techniczną firmy Epson w celu wymiany sączków. Kiedy sączki atramentu zostaną napełnione, drukarka wyłączy się i wznowienie drukowania będzie możliwe dopiero po uzyskaniu pomocy od działu pomocy technicznej firmy Epson.

Przeprowadzanie testu działania drukarki

Jeśli nie można określić źródła problemu, wykonanie testu działania drukarki może pomóc w określeniu, czy problem jest związany z drukarką czy też z komputerem.

W celu przeprowadzenia testu działania drukarki należy wykonać czynności opisane poniżej.

W systemie Windows

Jeśli korzystasz z drukarki jako drukarki udostępnionej w sieci z poniższymi kombinacjami komputerów, klienckie systemy operacyjnie nie mogą się łączyć z drukarką, więc niektóre funkcje nie są dostępne dla danego klienta.

Upewnić się, że drukarka i komputer są wyłączone.

Odłączyć przewód od złącza interfejsu drukarki. com/onlineguides/pl/s22/html/files/step_3. gif"/>

Upewnić się, że do podajnika arkuszy załadowano papier w formacie A4. com/onlineguides/pl/s22/html/images/hc34450100. gif"/>

Zostanie wydrukowany arkusz testu dysz. Jeśli na arkuszu widoczne będą przerwy, należy oczyścić głowicę drukującą.

Jeśli arkusz zostanie wydrukowany, problem prawdopodobnie leży w ustawieniach programu, przewodzie lub komputerze. Istnieje również możliwość, że oprogramowanie nie zostało zainstalowane prawidłowo. Należy odinstalować i ponownie zainstalować oprogramowanie. com/onlineguides/pl/s22/html/app_3. htm#S-00300-01900">Odinstalowywanie oprogramowania drukarki

Jeśli arkusz testu nie zostanie wydrukowany, problem może dotyczyć drukarki. Wówczas należy wykonać instrukcje zawarte w kolejnym rozdziale. htm#S-01200-00900">Drukarka nie drukuje

Windows Vista/XP

Windows Me/98 SE/2000

Serwer

Klient

Korzystanie z wskaźnika postępu

Podczas wysyłania zadania drukowania do drukarki wyświetlany jest wskaźnik postępu, tak jak pokazano poniżej.

Wskaźnik postępu informuje o postępie bieżącego zadania drukowania oraz przekazuje informacje o stanie drukarki. W oknie tym wyświetlane są również komunikaty o błędach oraz przydatne wskazówki dotyczące drukowania. Patrz odpowiednia sekcja poniżej.

Wskazówki

W polu tekstowym wskaźnika postępu wyświetlane są wskazówki ułatwiające korzystanie ze wszystkich możliwości sterownika drukarki Epson. Nowe wskazówki wyświetlane są co 30 sekund. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat danej wskazówki, kliknij przycisk Details (Szczegóły). com/onlineguides/pl/d120/html/images/c061276h. gif"/>

Komunikaty o błędach

W razie wystąpienia problemu podczas drukowania w polu tekstowym okna wskaźnika postępu wyświetlony zostanie komunikat o błędzie. W celu uzyskania dalszych informacji kliknij Technical Support (Obsługa techniczna), aby uzyskać dostęp do przewodnika użytkownika.

W przypadku niskiego poziomu tuszu lub po jego wyczerpaniu zostanie wyświetlony przycisk How to (Jak). Kliknij przycisk How to (Jak), aby uruchomić program EPSON Status Monitor 3, w którym zostanie wyświetlona szczegółowa procedura dotycząca wymiany pojemnika. com/onlineguides/pl/d120/html/images/c061277h. gif"/>

Korzystanie z programu EPSON Spool Manager (tylko systemy Windows Me i 98 SE)

Program EPSON Spool Manager jest podobny do programu Print Manager (Menedżer wydruku) w systemie Windows. W przypadku otrzymania dwóch lub większej liczby zadań drukowania naraz, będą one wstrzymane w takiej kolejności, w jakiej zostały odebrane (w przypadku drukarek w sieci można to nazwać kolejką drukowania). Gdy zadanie drukowania znajdzie się na początku kolejki, program EPSON Spool Manager wyśle je do drukarki.

Z poziomu programu Spool Manager można przeglądać informacje o stanie zadań drukowania, które zostały wysłane do drukarki. Można również anulować, wstrzymywać i wznawiać wybrane zadania drukowania.

Po wysłaniu zadania drukowania na pasku zadań wyświetlona zostaje ikona drukarki. Kliknij tę ikonę, aby otworzyć program EPSON Spool Manager. com/onlineguides/pl/d120/html/images/c061278h. gif"/>

Używanie programu EPSON Status Monitor 3

Program EPSON Status Monitor 3 umożliwia wyświetlanie szczegółowych informacji o stanie drukarki.

Dostęp do programu EPSON Status Monitor 3 można uzyskać na dwa sposoby:

Kliknij dwukrotnie ikonę skrótu drukarki na pasku zadań systemu Windows.
Informacje dotyczące dodawania ikony skrótu do paska zadań systemu Windows zawiera sekcja Za pomocą ikony skrótu na pasku zadań.

Otwórz sterownik drukarki, kliknij kartę Maintenance (Konserwacja), a następnie kliknij przycisk EPSON Status Monitor 3. com/onlineguides/pl/d120/html/images/c017063h. gif"/>

Po uruchomieniu programu EPSON Status Monitor 3 zostanie wyświetlone poniższe okno:

Program EPSON Status Monitor 3 dostarcza następujących informacji:

Bieżący stan:
Jeśli poziom tuszu jest niski lub tusz się skończył, w oknie programu EPSON Status Monitor 3 zostanie wyświetlony przycisk How to (Jak). Kliknięcie przycisku How to (Jak) powoduje wyświetlenie instrukcji wymiany pojemnika z tuszem oraz przesunięcie głowicy drukującej do pozycji wymiany pojemnika z tuszem.

Stan pojemnika z tuszem:
Program EPSON Status Monitor 3 zawiera graficzny wskaźnik stanu pojemnika z tuszem.

Informacja o pojemnikach z tuszem:
Klikając przycisk Information (Informacja), można wyświetlić informacje dotyczące zainstalowanych pojemników z tuszem.

Obsługa techniczna:
Z poziomu programu EPSON Status Monitor 3 można uzyskać dostęp do przewodnika użytkownika. Jeśli wystąpił problem, kliknij przycisk Technical Support (Obsługa techniczna) w oknie programu EPSON Status Monitor 3.

W systemie Mac OS XUżywanie programu EPSON StatusMonitor.

Jeżeli w programie EPSON StatusMonitor zostanie wykryty problem z drukarką, zostanie wyświetlony komunikat o błędzie.

Aby uzyskać dostęp do programu EPSON StatusMonitor, wykonaj następujące kroki.

Przejdź do programu narzędziowego drukarki EPSON Printer Utility 2.

Kliknij przycisk EPSON StatusMonitor. Zostanie wyświetlone okno programu EPSON StatusMonitor. com/onlineguides/pl/d120/html/images/c061281h. gif"/>

W przypadku niskiego poziomu tuszu lub po jego wyczerpaniu zostanie wyświetlony przycisk How to (Jak). Kliknij przycisk How to (Jak), aby uruchomić program EPSON StatusMonitor, w którym zostanie wyświetlona procedura krok po kroku dotycząca wymiany pojemnika z tuszem. com/onlineguides/pl/d120/html/images/c061282h. gif"/>

Za pomocą tego narzędzia można również sprawdzić stan pojemnika z tuszem przed rozpoczęciem drukowania. W programie EPSON StatusMonitor jest wyświetlana informacja o stanie pojemnika z tuszem w momencie jego uruchomienia. Aby zaktualizować informację o poziomie tuszu, należy kliknąć przycisk Update (Aktualizuj).

Podręcznik z informacjami o użytkowaniu Epson Powerlite 955w

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik z informacjami o użytkowaniu Epson Powerlite 955w

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik z informacjami o użytkowaniu Epson Powerlite 955w